Nytt trafikalt grunnkurs starter: Mandag 7 Oktober kl 16.00

DAGBESKRIVELSEDATOTIDSPUNKT
1Del 1: Trafikkopplæring
Del 2: Grunnleggende forståelse for trafikk.
Mandag 7 Oktober 16:00-1830
2Del 2: Grunnleggende forståelse for trafikk.
Del 3: Mennesket i trafikken.
Onsdag 9 Oktober 16:00-1830
3Del 3: Mennesket i trafikken.
Del 4: Øvingskjøring og kjøreerfaring.
Mandag 14 Oktober16:00-1830
4Del 5: Førstehjelp.
Del 6: Tiltak ved trafikkulykke.
Onsdag 16 Oktober 16:00-1830
5Del 7: Trafikant i mørket.Mandag 21 oktober16:00- 19:00

Før du kan begynne å øvelsekjøre på trafikkskole, på annen godkjent opplæringinstutisjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.
Kurset er obligatorisk og er trinn 1 i opplæringen.
Det er på 17 undervisningstimer og felles for alle klasser.

Du må være fylt 15 år for å kunne delta på kurset hos en trafikkskole.

Tar du det trafikale grunnkurset i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset bare gyldig i tiden 16. mars – 31. oktober.

I den lyse årstiden er det umulig å gjennomføre mørkekjøring.

For å kunne øvelsekjøre i tiden 1. november – 15 mars må du gjennomføre mørkekjøring.

Ta kontakt for å melde deg på mørkekjøring!

Er du over 25 år?
Da er du fritatt for deler av det trafikale grunnkurset.

Du må likevel delta på førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke før den praktiske prøven kan gjennomføres. Mørkekjøring må også gjennomføres når dette påkreves.

Maks antall deltakere: 16 stk.

Mørkekjøringsdemonstrasjon kjøres etter endt TGK.